De Ideeënfabriek

De Ideeënfabriek is een creatieve manier om klanten en medewerkers uit alle lagen van de organisatie te betrekken bij het innoveren van processen. De Ideeënfabriek is door ons bij GGzE ontwikkeld, om de kracht van ideeën en oplossingen ‘van onderop’ uit de organisatie beter te benutten.

 

In groepsverband, met 8 tot 20 deelnemers, komt men in één middag tot oplossingen voor een concrete vraagstelling.

  

Door de manier van vragen gaan de deelnemers positief en toekomstgericht met elkaar in gesprek. Aan het einde van de middag staan de beste ideeën en oplossingen bovenaan, en is duidelijk wie zich aan welke oplossing wilt verbinden.

 

De kracht van de Ideeënfabriek ligt in het mobiliseren van medewerkers die zelf vaak het beste weten waar oplossingen voor concrete vraagstukken en veranderthema’s liggen. Door deze oplossingen zelf te benoemen en er vervolgens mee aan de slag te gaan gaat men zich ‘als vanzelf’ verantwoordelijk voelen voor het slagen van de ‘eigen’ oplossing.

 

Deze werkwijze levert veel commitment en energie voor de gekozen oplossingen op.

 

Vraagstukken die kunnen worden opgepakt

De vraagstukken die met de Ideeënfabriek kunnen worden opgepakt zijn divers van aard. Zoals onder meer klant- en resultaatgericht werken, efficiënter en slimmer werken, met elkaar communiceren en samenwerken, werkdruk en werkplezier. Het kan ook gaan over thema’s zoals samenwerken met andere bedrijven, organisaties en/of klanten. 

 

Deelnemers

 "De Ideeënfabriek is een goede methode om een project op te starten. Ideeën worden samengevat en een duidelijk stappenplan komt naar voren. Er wordt actieve deelname gevraagd, door de methode moet iedereen betrokken zijn."

 

"Het tweegesprek aan het begin over een goede persoonlijke ervaring naar aanleiding van de opgestelde vragen levert al veel info op. Beter dan een open gesprek."

 

 

Voorbereiding

Voorafgaand aan de Ideeënfabriek is nodig om na te denken over de concrete vraag waarvoor naar oplossingen wordt gezocht, het doel dat bereikt moet worden, en wie wordt uitgenodigd. Op grond daarvan kunnen de uitnodigingen worden verstuurd en kan de Ideeënfabriek ‘speelklaar’ worden gemaakt. Wij onderzoeken daarom vooraf met elkaar:

  • Voor welk specifieke vraagstelling naar oplossingen wordt gezocht;
  • Welk doel men voor ogen heeft: is dit teambuilding en bewustwording, is dit het komen tot oplossingen die uitgewerkt en ingevoerd worden, of gaat het om verbetering van samenwerking tussen organisaties, e.d.;
  • Hoe de uitvoering het beste op de vraagstelling en het beoogde doel kan worden ingericht.

Nazorg

De Ideeënfabriek levert als regel een rijke oogst aan ideeën op. Deze ideeën moeten nog worden geborgd en uitgewerkt. Nog tijdens of bij een bijeenkomst opvolgend aan de Ideeënfabriek staan we daarom nog een keer stil bij de ideeënoogst en de vervolgacties ervoor.  

 

Door deze vervolgacties door de werknemers zelf uit te laten werken komt de kracht van de Ideeënfabriek pas echt goed tot zijn recht.   

Heeft u hier een vraag over?

Stel hem gerust en neem contact op.